Nieruchomości z regionu

Poszukamy nieruchomości Poszukamy nieruchomości

MACH-GS-123 Stryków (gw), Wola Błędowa - działka na sprzedaż

Galeria zdjęć

Opis

DZIAŁKA INWESTYCYJA MIESZKANIOWO - USŁUGOWA 1,74ha STRYKÓW WOLA BŁĘDOWA

Przedmiotem sprzedaży jest działka położona w terenie inwestycyjnym w gminie Stryków, w miejscowości Wola Błędowa, usytuowana przy DK14 z możliwością wjazdu samochodów ciężarowych. 

Teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
o przeznaczeniu mieszkaniowo - usługowym: 
przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa, zabudowa mieszkaniowo-usługowa
przeznaczenie dopuszczalne: 
a) budynki gospodarcze
b) budynki garażowe
c) budynki gospodarczo-garażowe
d) urządzenia, obiekty i sieci infrastruktury technicznej
e) miejsca postojowe, 
f) dojścia i dojazdy
maksymalna powierzchnia zabudowy - 35% powierzchni działki budowlanej 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej - 45%
maksymalna wysokość: 
a) budynku o przeznaczeniu podstawowym - do trzech kondygnacji nadziemnych, tj. do 12,0m 
b) budynku o przeznaczeniu dopuszczalnym - jedna kondygnacja nadziemna, tj. do 6,0m 
geometria dachu: 
a) dach płaski lub dach stromy 
b) kąt nachylenia połaci dachowych od 0o do 45o, ustalone parametry nie dotyczą: lukarn, naczółków, wykuszy oraz zadaszeń wejść
Istnieje możliwość podziału nieruchomości na działki o powierzchni nie mniejszej niż 1000m2.

W drodze znajduje się sieć gazowa i elektroenergetyczna.
Na terenie działki znajduje się niewielki budynek mieszkalny. 

5km do wjazdu na autostradę A1 i A2
2,6km do Strykowa, 8km do Głowna, 19km do Zgierza, 24km do Łodzi

[ang]
RESIDENTIAL AND SERVICE INVESTMENT PLOT 1.74ha STRYKÓW WOLA BŁĘDOWA

The subject of the sale is a plot located in an investment area in the municipality of Stryków, in the town of Wola Błędowa, located at DK14 with the possibility of entry of trucks.

The area is covered by the Local Spatial Development Plan 
for residential and service purposes: 
basic purpose: single-family residential development, service buildings, residential and service buildings
acceptable use:
a) outbuildings
b) garage buildings
c) economic and garage buildings
d) devices, facilities and networks of technical infrastructure
e) parking spaces 
f) accesses and commuting
maximum building area - 35% of the building plot area
minimum share of biologically active area in the area of the building plot - 45%
maximum height: 
a) building for basic purpose - up to three above-ground floors, i.e. up to 12.0m 
b) building with an acceptable purpose - one above-ground storey, i.e. up to 6.0m
roof geometry:
a)flat roof or steep roof 
b) angle of inclination of roof slopes from 0o to 45o, the estabilished parameters do not apply to: dormers, pediments, bay windows and entrance roofs
It is possible to divide the property into plots with an area of not less than 1000m2

On the way there is a gas and power grid. On the territory of the plot there is a small residential building.

5km to the entrance to the A1 and A2 motorways
2.6km to Stryków, 8km to Głowno, 19km to Zgierz, 24km to Łódź

Nota prawna

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Dane agenta

Imię i nazwisko Aneta Varisella
Telefon 42 717 18 39
Telefon komórkowy 607352152
Nr licencji 2865
aneta.varisella@gmail.com

Osoba odpowiedzialna

Nr licencji 22442

Szczegóły oferty

Symbol oferty MACH-GS-123
Lokalizacja Stryków (gw), Wola Błędowa
Przeznaczenie działki inwestycyjna, usługowa, mieszkaniowa
Pow. całkowita [m2] 17 403,00 m²
Wymiary działki 81 x 237 x 66 x 266 m m
Cena 1 160 000 PLN
Cena/m2 66.66 PLN

Nieruchomość

Kształt działki prostokąt
Ogrodzenie działki brak
Gaz w drodze dojazdowej